Gjennom 30 år har  jeg bygd opp min kompetanse innenfor innbo og antikviteter. Via egen forretning, restaurering og som samler innenfor en rekke  områder .

Gleden ved å finne de skjulte verdiene mange overser har vært drivkraften bak INNBO - VURDERING.

Jeg er oppdatert på markedspriser, en forutsetning for å kunne verdisette gjenstander i et marked som stadig er i endring.

 

Utfordringer vil en hver som arbeider med verdiansettelse møte. Når det gjelder bildende kunst og asiatiske gjenstander,vil jeg henvise til annen ekspertise.