Egersund : Motiv Brudefølge fra Sundmør, ca 1900

 

Priser for privatkunder ved hjemmebesøk :

Timesats           : Kr. 875.-

Kjøring à timer : Kr. 875.-

Kjøring à km     : Kr.     6.-

+ evt. bomavgift

Alle priser ekskl. mva.

OPPDATERT PR. 01.11.2021

Normal besiktigelse Oslo,Asker og Bærum varer mellom 1-2 timer. Samlet pris ved kun besiktigelse og rådgivning overskrider sjeldent Kr. 5.000.- inkl. mva.