Porsgrund barneservise ca 1900

Referanser oppgis ved behov. 

Priser for privatkunder ved hjemmebesøk :

Timesats           : Kr. 800.-

Kjøring à timer : Kr. 700.-

Kjøring à km     : Kr.     6.-

+ evt. bomavgift

Alle priser ekskl. mva.

OPPDATERT PR. 01.07.2020

Priseksempel  Oslo og Asker / Bærum ved normal besiktigelse uten oppfølging : Kr. 3.000.- ( eks. mva )